Tools
Register Login

Poliklinika-analiza.hr

Petak, 06 Ožu 2015

Analiza mokraće

URIN: prepoučljivo je uzimati prvi jutarnji urin na način da se nakon higijene uhvati srednji mlaz i to u za to odgovarajuću posudu ili postupak sakupljanja uzorka obaviti u našem laboratoriju. Ako se radi o jačim akutnim problemima svaki uzorak se može analizirati.

NATIVNI URIN

LABORATORIJSKI  NALAZ

Urinske pretrage

 Izgled  
 Boja  

Test traka

Analiza
Rezultat
Referentni raspon
Jedinice
Bilirubin
 
neg
konv.
Urobilinogen
 
norm
konv.
Ketoni
 
neg
konv.
Askorbinska kiselina
 
 
konv.
Glukoza
 
neg
konv.
Proteini
 
neg
konv.
Eritrociti
 
neg
konv.
pH
 
5-7
konv.
Nitriti
 
neg
konv.
Leukociti
 
neg
konv.
Specifična težina
 
1.015 – 1.025
konv.
 Napomena: askorbinska kiselina u urinu interferira sa rezultatima glukoze i krvi/eritrocita.  

Sediment urina 

Rezultat:
U SVAKOM VIDNOM POLJU:

SAKUPLJANJE 24 - SATNOG URINA

Osoba čija se mokraća sakuplja ujutro potpuno isprazni mjehur i taj se urin baci. Od tog trenutka mokraća se sakuplja tijekom cijelog dana i noći do drugog dana ujutro, uključujući i jutarnji urin drugog dana. Da bi se spriječilo djelovanje mikroorganizama i promjene do kojih na taj način dolazi kada mokraća stoji, treba mokraću, dok se sakuplja držati na hladnom mjestu. Npr. pacijent isprazni mjehur u 7 sati ujutro i taj se urin baci. Sav urin tijekom dana i eventualno noći sakupi se u bocu i tome doda još prvi jutarnji urin u 7 sati drugog jutra.

LABORATORIJSKI NALAZs

Biokemijske analize u 24h urinu

Analiza
Rezultat
Referentni raspon
Jedinice
Tjelesna težina    
kg
Tjelesna visina    
cm
Volumen urina u 24 sata  
1.0 – 2.0
L
Ukupni proteini  
50 - 140
mg/dan
Natrij  
30 – 300
mmol/dan
Kalij  
25 – 125
mmol/dan
Kalcij  
2.50 – 8.00
mmol/dan
Fosfor  
13 – 42
mmol/dan
Magnezij  
2.5 – 8.5
mmol/dan
Klorid  
110 – 250
mmol/dan
Kreatinin  
5.00 – 18.00
mmol/dan
Kreatinin klirens  
1.63 – 2.60
mL/s
Urat  
1.2 – 6.0
mmol/dan