Tools
Register Login

Poliklinika-analiza.hr

Petak, 06 Ožu 2015

Hematologija

HEMATOLOGIJA - ove analize se izrađuju iz pune krvi. Ispitanik ne treba biti natašte i uzorak se može uzeti u bilo koje doba dana.

HEMATOLOŠKE PRETRAGE

LABORATORIJSKI NALAZ

Analiza
Rezultat
Referentni raspon
Jedinice
Sedimentacija
 
4 - 24
mm/h

Kompletna krvna slika

Analiza
   Rezultat
Referentni raspon
Jedinice
Leukociti
 
4.0 – 10.0
G/L
Limfociti
 
1.5 – 4.5
G/L
Mid
 
0.20 – 0.8
G/L
Granulociti
 
2.0 – 7.5
G/L
Limfociti
 
37.5 – 45.00
%
Mid
 
5.00 – 8.00
%
Granulociti
 
50.0 – 75.0
%
Eritrociti
 
3.8 – 6.2
T/L
Hemoglobin
 
110 – 180
g/L
Hematokrit
 
0.350 – 0.54
1/1
MCV
 
80.0 –95.0
fl
MCH
 
27.0 – 32.0
pg
MCHC
 
320 – 360
g/L
RDW
 
10.9 – 15.7
%
Trombociti
 
150 – 500
G/L
Trombokrit
 
1.5 – 3.2
1/1
MPV
 
6.3 – 10.1
fl
PDV
 
40 – 60
%

Diferencijalna krvna slika

Pregled stanica pod mikroskopom

DKS (mikroskop)
Analiza
  Rezultat
Referentni raspon
    Jedinice
Neutrofilni seg. gran.
 
50 – 70
    %
Neutrofilni neseg. gran.
 
3 – 5
    %
Limfociti
 
25 – 40
    %
Atipični limfociti
 
0 - 5
    %
Monociti
 
2 – 8
    %
Eofinofilni granulociti
 
2 – 4
    %
Bazofilni granulociti
 
0 – 1
    %
Opis krvne slike: